Výhody nákupu na Luxusnimatrace.eu

1+1 matrace zdarma

Akce matrace

Doprava zdarma


Dr. Sleep Vám pomůže s výběrem správné matrace do postele!

Nákup na splátky


» Odstoupení do 14 dnů
Vrácení zboží do 14 dnů

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel (kupující) právo zakoupené zboží a dopravu (to jest částka za dopravu výrobku k spotřebiteli) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok na vrácení zboží máte i v případě objednávky na dálku s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Tuto možnost nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V některých případech může být vrácená částka ponížena o náklady nezbytně nutné spojené se znovu uvedením zboží do původního stavu.


Jak postupovat při odstoupení od smlouvy:

 • Zaslat vyplněný formulář - Odstoupení od kupní smlouvy - spolu s dokladem potvrzujícím koupi zboží u nás na email polovka1@seznam.cz a to nejpozději do 14 dne ode dne převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy spolu s dokladem o koupi můžete také zaslat poštou na adresu: Studio spánku - Polovková Miluše, Ruská 10, 792 01, Bruntál

Jak zboží vrátit:

Zboží můžete vrátit na naší prodejně v Bruntále, viz. níže.

Zboží můžete zaslat na adresu:

Polovková Miluše - Studio Spánku

Ruská 10

792 01, Bruntál


Doporučujeme:

 • Před vrácením zboží nafotit. Předejdete tím problémům v případě poškození dopravcem, nebo při řešení sporu.
 • Zboží řádně zabalit.

 

Co je potřeba vědět:

 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14-denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Po uplynutí této doby nemá kupující (spotřebitel) nárok na vrácení zboží a peněžní částky.
 • Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
 • Zboží zasílejte čisté, nejlépe včetně originálního obalu, zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení přepravcem. V tomto případě prodejce (dodavatel) nenese za poškození zboží zodpovědnost.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem (dodavatelem) přebráno.
 • Při zaslání vrácení (zaslání) zboží zpět, nevzniká spotřebiteli (kupujícímu) nárok na úhradu žádných nákladů, a to ani poštovného.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Jaké zboží nelze vrátit?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1837 :

 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • O dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • Uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 • O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Přílohy:

© 2011-2015 - Luxusnimatrace.eu - Studio zdravého spánku Bruntál. :: SEO-friendly.cz - Optimalizace e-shopu :: Ubytování Karlov
NjIxYj